Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) to nasza specjalność

Tłumaczenia uwierzytelnione konieczne są w przypadku dokumentów urzędowych, takich jak: świadectwa, dyplomy, dokumenty samochodowe, wpisy do rejestrów, statuty, autoryzacje, akty prawne, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczenia lekarskie, dokumentacja medyczna, pełnomocnictwa, umowy i inne.

Tłumaczenie przysięgłe jest opatrzone specjalną, okrągłą pieczęcią wykonaną w Mennicy Państwowej oraz podpisem tłumacza przysięgłego.

Ilość znaków w tłumaczeniu przysięgłym: Jedna strona obliczeniowa zawiera 1125 znaków ze spacjami, co w praktyce oznacza, że 1 strona A4 może stanowić 2 lub 3 strony tłumaczeniowe.

Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, dbając o najwyższy poziom wykonanej pracy. Zamówione tłumaczenie otrzymają Państwo w najkrótszym możliwym terminie.

Tłumaczenia przysięgłe ustne są niezbędne w przypadku, gdy uczestnikiem spotkania np. w urzędzie, jest obcokrajowiec. Najczęściej tłumaczenie ustne przysięgłe stosowane jest podczas ślubów, chrztów, rozpraw sądowych, sporządzania dokumentów urzędowych, podpisywania aktów notarialnych, negocjacji , podpisywania umów itp.

 

Każde tłumaczenie przysięgłe zostanie przygotowane z odpowiednią dbałością i profesjonalizmem oraz zachowaniem obowiązującej tłumacza klauzuli poufności.

Serdecznie zapraszamy.