Tłumaczenia specjalistyczne

Nasze Biuro już od ponad 10 lat prowadzi w Tarnowie i innych miastach Polski działalność w zakresie tłumaczeń specjalistycznych. Tłumaczenia specjalistyczne obejmują teksty, których zrozumienie i przekład wymagają profesjonalnej wiedzy z danej dziedziny i biegłej znajomości tematyki.

Tłumaczenia specjalistyczne obejmują np. teksty z zakresu: inżynierii, techniki, przemysłu, chemii, biologii, medycyny, bankowości, finansów, handlu, ekonomii, prawa, informatyki,marketingu, unii europejskiej i innych.

Specjalizujemy się w tłumaczeniach przysięgłych.
Nasze biuro współpracuje z tłumaczami posiadającymi najwyższe kwalifikacje zawodowe.
Tłumaczenia specjalistyczne podlegają  fachowej weryfikacji i redakcji przez specjalistów z danej dziedziny.

Serdecznie zapraszamy.