Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe stosuje się w przypadku wszystkich tekstów, które nie wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Stroną obliczeniową w przypadku tego rodzaju tłumaczeń jest 1800 znaków. 

Przykładami takich tłumaczeń są  raporty, korespondencja firmowa, statuty, katalogi, raporty,analizy, biznespalny, teksty marketingowe, strony internetowe, broszury, ulotki, foldery, materiały wewnętrzne firm, korespondencja prywatna, itp.

Również w tym przypadku zachowujemy wysoki standard zachowując pełną poufność oraz dokładność i rzetelność przekładanych tekstów.

Serdecznie zapraszamy.